Hiệp Đức: Phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện

Với chủ đề “Đến từng nhà, rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ Nhân dân”, lúc 07 giờ 30 ngày 27/5/2023 tại UBND các xã, thị trấn, tổ công tác Đề án 06 cấp xã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân cao điểm.

Mục đích của đợt thi đua nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 27/5/2023 đến ngày 30/6/2023, các chỉ tiêu cụ thể được đề ra như: đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia; đến hết ngày 30/6/2023 hoàn thành việc kích hoạt được ít nhất 21.000 tài khoản định danh điện tử; đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện được kích hoạt ứng dụng định danh điện tử.

Công an huyện - Thường trực Tổ công tác Đề án 06/CP huyện tham mưu UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06/CP huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan phát huy vai trò nòng cốt triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm hướng dẫn cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. 

Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ngành, trưởng các thôn, khối phố và phối hợp với MTTQ, các hội, đoàn thể tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung kế hoạch; treo băng rôn, khẩu hiệu và kết hợp tuyên truyền trên không gian mạng; thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện tại các tổ ở các thôn, khối phố; khắc phục giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Một số hình ảnh trong đợt ra quân:

 

Thị trấn Tân Bình

Xã Bình Lâm

Xã Quế Thọ

Xã Hiệp Hòa

Xã Thăng Phước

Xã Bình Sơn