Hiệp Đức: Tổ chức tọa đàm xác định tiêu chí gia đình trụ bám, gia đình trụ bám tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Ngày 25/5/2023, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức buổi Tọa đàm xác định tiêu chí gia đình trụ bám, gia đình trụ bám tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tham dự Tọa đàm, có các đồng chí là nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức khóa IX; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn; cán bộ Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy; thành viên Ban Biên tập tập sách; phóng viên Đài phát thanh huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

 

Ngày 16/3/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU về sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tập sách “Những gia đình trụ bám tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tập sách nhằm ghi nhận những hành động, việc làm, những đóng góp vật chất, tinh thần cho cách mạng của những gia đình trụ bám trên địa bàn Hiệp Đức trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần giải phóng quê hương; qua đó, tô đậm thêm những trang lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của các tầng lớp nhân dân địa phương, làm tài liệu giáo dục, tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân; khơi dậy niềm tự hào, trân trọng và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy cao độ giá trị tốt đẹp về truyền thống văn hóa, con người Hiệp Đức qua các thời kỳ. Đồng thời, đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tọa đàm là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi, thảo luận về các tiêu chí lựa chọn gia đình trụ bám, gia đình trụ bám tiêu biểu, làm cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chính thức tiêu chí lựa chọn, số lượng, đối tượng gia đình trụ bám, gia đình trụ bám tiêu biểu để tiến hành chỉ đạo sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tập sách đảm bảo các yêu cầu tính Đảng, khoa học và thực tiễn cách mạng trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt là sự am hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn Hiệp Đức, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã có những ý kiến tham gia hết sức thiết thực về việc xác định gia đình trụ bám, gia đình trụ bám tiêu biểu. Ngoài việc chỉ ra những tiêu chí chưa phù hợp trong các nội dung tiêu chí dự thảo trình Tọa đàm xin ý kiến, các đại biểu đã giới thiệu thêm nhiều tiêu chí khác nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực, phản ánh đầy đủ các phẩm chất cách mạng cao quý của Nhân dân, những gia đình trụ bám trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, của quê hương Hiệp Đức.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị trân trọng tiếp thu những đóng góp ý kiến quý báu của các đại biểu; đồng chí khẳng định đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chính thức tiêu chí lựa chọn để tiến hành chỉ đạo sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tập sách thành công, đảm bảo chất lượng đề ra.

Vân Hương

Tin liên quan