Phát huy vai trò của Chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Đức

Chiều ngày 24/5/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị trực báo loại hình tổ chức đảng trong đơn vị Công an chính quy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Công an huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Thường trực Đảng ủy, Bí thư các chi bộ Công an xã, thị trấn.

Thực hiện Điều lệ Đảng và Quy định số 192-QĐi/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, đến nay, toàn huyện đã thành lập 11/11 chi bộ công an trực thuộc 11 Đảng ủy xã, thị trấn, với 55 đảng viên đang tham gia sinh hoạt (trong đó có 03 đảng viên dự bị), có 07/11 chi bộ có Bí thư và Phó Bí thư, 4/7 chi bộ có Bí thư; tất cả các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị công an chính quy của xã, thị trấn đều là đảng viên. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng đối với Công an xã chính quy nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng Công an, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự chuyển biến về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. 

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo tình hình hoạt động của các chi bộ Công an xã, thị trấn trong thời gian qua; ý kiến của các đồng chí bí thư chi bộ công an xã, thị trấn về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; ý kiến của tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các Chi bộ công an xã, thị trấn thời gian qua. Mặc dầu đây là loại hình tổ chức đảng mới được thành lập ngay sau khi thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn, chưa có hướng dẫn hoạt động riêng; song từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy cơ sở đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của loại hình tổ chức này; trực tiếp phân công đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã phụ trách, hàng tháng dự, theo dõi, hướng dẫn và phối hợp đánh giá chất lượng sinh hoạt Đảng trong chi bộ Công an; qua đó kịp thời theo dõi, hướng dẫn và đề xuất giải quyết những vấn đề khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Đến nay, 100% các chi bộ Công an trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác điều hành, lãnh đạo hoạt động của chi bộ được thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ngoài ra, Công an xã còn  tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, khiếu nại… Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Qua đó, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng tại cơ sở từng bước khẳng định và phát huy; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền ngày đêm bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 

Trong thời gian đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các chi bộ Công an xã, thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đạt đươc, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên;  kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch phát triển chung của địa phương để từ đó tham mưu đảng ủy xã, thị trấn xây dựng, ban hành nghị quyết, các chương trình, kế hoạch về bảo đảm ANTT ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đây là tiền đề quan trọng, thuận lợi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên Công an xã, thị trấn, góp phần xây dựng lực lượng công an huyện và cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. 

 

Thu Thủy-VPHU Hiệp Đức

Tin liên quan