Hiệp Đức: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/5/2023, Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức CT-XH huyện; Trưởng, phó, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, là dịp để nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạtđược từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của huyện trong thời gian đến; để từ đó bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự quan tâm, giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh, mà đặc biệt là sự vào cuộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị trong huyện và sự đồng thuận của người dân nên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp chuyểndần theo hướng sản xuất hàng hóa; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ có bước phát triển tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư; diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới. Tổng vốn đầu tư công từ đầu nhiệm kỳ đến nay gần 513 tỷ đồng; thu phát sinh kinh tế có bước tiến vượt bậc, tăng bình quân hằng năm 32,3%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo, hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng cao. Kết quả đến nay, có 07/26 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra, 07 chỉ tiêu đạt trên 80%. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, còn có những khó khăn, hạn chế, đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; nông thôn mới chưa phát huy chủ thể, thiếu tính bền vững. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên chưa chặt chẽ; đặc biệt là tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng còn lỏng lẻo. Kết quả công tác giảm nghèo thiếu vững chắc. Tình hình tai nạn giao thông, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực chưa cao. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ cơ sở chưa chặt chẽ; đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật còn cao. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân có lúc chưa toàn diện, kịp thời. Hiệu quả một số phong trào thi đua chưa cao, mô hình, điển hình tiên tiến chậm được nhân rộng...

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong nửa nhiệm kỳ, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực nên nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời, cũng dự báo, định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ để Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, phấn đấu xây dựng Hiệp Đức cơ bản thành huyện nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị huyện trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương không thỏa mãn, chủ quan với những kết quả đạt được, mà cần quyết tâm chính trị cao hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, tiếp tục thực hiện tốt phương châm Đại hội IX “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”; dự lường những khó khăn và xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong nửa cuối nhiệm kỳ để tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 02 đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Tấn Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lâm.

                                                                              Thu Thủy - VPHU Hiệp Đức

Tin liên quan