Hiệp Đức tổ chức cuộc họp nghe tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 15/5/2023, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 (tháng 5 năm 2023) trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 huyện theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện, đại biểu lãnh đạo Trung tâm VH-TT-TT huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Trong thời gian qua, trên cơ sở Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 14/4/2023, Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/4/2023, huyện Hiệp Đức đã triển khai thực hiện Đề án 06 đạt được nhiều kết quả tích cực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để thực hiện cấp căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID, đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các nội dung trên có bước chuyển biến tích cực hơn. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (khám chữa bệnh, thu học phí, thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID), nhóm tiện ích về phát triển công dân số được triển khai khá tốt, đạt được kết quả nhất định; đến nay, có 779 lượt tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD, thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt đạt 100%, 12/12 cơ sở lưu trú thực hiện việc thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID, 100% việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nhóm tiện ích phát triển công dân số, đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, tổ chức cấp CCCD theo hình thức “cuốn chiếu” tại 07 xã (Bình Sơn, Thăng Phước, Phước Trà, Phước Gia, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Sông Trà), 100% công dân có mặt tại các địa phương đã được làm CCCD và đang tiếp tục cấp cho các xã, thị trấn còn lại; định danh điện tử mức độ 1 đã được cài đặt là 1017 tài khoản, mức độ 2: 1736, riêng đối với CB,CC,VC đã thực hiện cài đặt định danh điện tử đạt 97,89%.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia tại cuộc họp đã báo cáo tiến độ thực hiện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 và đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận lực lượng Công an huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong thời gian qua đã cố gắng nỗ lực, tập trung thực hiện tốt các nội dung quan trọng trong Đề án 06. Trong thời gian đến, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung quyết liệt hơn nữa, kiên trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đây là khâu quan trọng nhất trong việc thực hiện cấp CCCD, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID; nâng cao nhận thức tạo thói quen cho người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tập trung hoàn thành cấp CCCD cho 257 trường hợp trong chỉ tiêu có mặt tại địa phương hoàn thành trước ngày 30/5/2023. Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh diện tử cho công dân; thực hiện tốt hoạt động khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế; tổ chức rà soát đối tượng, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, khẩn trương cập nhật, tích hợp, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia của cán bộ, viên chức; nhập dữ liệu hộ tịch trên nền CSDLQG về dân cư hoàn thành theo kế hoạch đề ra. 

VP

Tin liên quan