“Ngày hội hiến máu tình nguyện” huyện Hiệp Đức đợt 1 năm 2023

Với nghĩa cử cao đẹp: Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Sáng ngày 12/5/2023, UBND huyện phối hợp với BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” đợt 1 năm 2023 tại Trung tâm cộng đồng huyện.

Quang cảnh ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã trở thành một hoạt động thường niên được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện duy trì và luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Để làm tốt công tác hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể triển khai sâu rộng đến các địa phương, đơn vị; tập trung tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa phong trào hiến máu tình nguyện tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân. 

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội

Với khẩu hiệu “Giọt máu - kho báu tình người”, “Ngày hội hiến máu tình nguyện” đợt 1 năm 2023 huyện Hiệp Đức đã thu hút sự tham gia của trên 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động, tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả đã tiếp nhận được 300/200 đơn vị máu đạt 150% kế hoạch tỉnh giao.  

Những giọt máu đào được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên trong huyện hiến tặng hôm nay sẽ góp phần đem lại niềm tin và trao đời sự sống cho những người bệnh. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống tương thân tương ái cho mọi người trong phong trào hiến máu tình nguyện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư./.

VP

Tin liên quan