CTHĐ CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

LƯU HOÀNG ÂN 
Chức vụ: UVBTV-CN Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ  
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN NHƯ CÔNG
Chức vụ: PBT Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN XUÂN CƯƠNG
Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
HUỲNH HỮU CƯỜNG
Chức vụ: UVBTV-TBDV-CT UBMTTQVN huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TĂNG VĂN CHIẾN
Chức vụ: HUV, BT Đảng uỷ, CT HĐND xã Hiệp Thuận
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
LÊ DÂN 
Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sông Trá
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
PHAN THỊ ÁNH ĐÀO
Chức vụ: Uỷ viên BTV Hội Nông dân huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
HỒ VĂN ĐÔNG
Chức vụ: PBT Đảng uỷ, CT UBND xã Phước Trà
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRẦN ANH ĐỨC
Chức vụ: CT HĐQT Công ty Đức Uyên
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN THỊ THU GIANG
Chức vụ: PTP Tài chính - Kế hoạch huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
HỒ XUÂN HAI
Chức vụ: HUV, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRẦN THỊ HẰNG
Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN MẬU HẸN
Chức vụ: HUV, BT Đảng uỷ, CT HĐND xã Quế Thọ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
HÀ THỊ BÍCH HOÀ
Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN TẤN HOÀ
Chức vụ: BT Đảng uỷ, CT HĐND xã Bình Lâm
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
PHAN THỊ THANH HOÀ
Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Hiệp Thuận
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
LÊ THỊ HỒNG HUỆ
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
HOÀNG VĂN HÙNG
Chức vụ: UVBTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRẦN THANH HÙNG
Chức vụ: Chuyên viên UBKT Huyện uỷ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRẦN THỊ THU HUYỀN
Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRẦN ĐOÀN YẾN KHÁCH
Chức vụ: Chuyên viên Ban DV Huyện uỷ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
VÕ VĂN KHỞI
Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ĐẶNG THỊ NGỌC LAN
Chức vụ: HUV, Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
PHẠM THỊ NHƯ LAN
Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
HỒ THỊ LOAN
Chức vụ: Uỷ viên Ban TT UBMTTQVN huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN HƯƠNG LY
Chức vụ: CBTC-TG xã Quế Lưu
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRẦN NGỌC MỸ
Chức vụ: HUV, BT Đảng uỷ, CT HĐND xã Quế Lưu
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN VĂN NAM
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
LƯƠNG PHƯỚC NGHĨA
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã Hiệp Hoà
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG