Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
261

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
262

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
263

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
264

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
265

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Xem chi tiết >>
Người có công
266

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
267

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
268

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
269

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
270

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
271

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
272

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
273

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
274

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

Xem chi tiết >>
Đất đai
275

Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
276

Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
277

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
278

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
279

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
280

Trả lại khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo