Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 18 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
13/GM-HĐND 04/12/2023 Đang có hiệu lực
10/GM-HĐND 15/09/2023 Hết hiệu lực
102/GM-UBND 04/09/2023 Hết hiệu lực
101/GM-UBND 03/09/2023 Hết hiệu lực
92/GM-UBND 21/08/2023 Hết hiệu lực
94/GM-UBND 21/08/2023 Hết hiệu lực
93/GM-UBND 21/08/2023 Hết hiệu lực
95/GM-UBND 21/08/2023 Hết hiệu lực
91/GM-UBND 18/08/2023 Hết hiệu lực
90/GM-UBND 14/08/2023 Hết hiệu lực
89/GM-UBND 14/08/2023 Hết hiệu lực
88/GM-UBND 09/08/2023 Hết hiệu lực
87/GM-UBND 08/08/2023 Hết hiệu lực
85/GM-UBND 30/07/2023 Đang có hiệu lực
83/GM-UBND 24/07/2023 Hết hiệu lực
82/GM-UBND 24/07/2023 Hết hiệu lực
84/GM-UBND 24/07/2023 Hết hiệu lực
06/GM-HĐND 30/06/2023 Hết hiệu lực