Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn Hòa
Ông Nguyễn Tấn Hòa

Chức vụ: BT Đảng ủy - CT HĐND xã Bình Lâm

2 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: PBT, CT UBND huyện

3 Nguyễn Tấn Nghiệp
Ông Nguyễn Tấn Nghiệp

Chức vụ: Trưởng phòng NN-PTNT huyện

4 Nguyễn Thị Minh Thủy
Bà Nguyễn Thị Minh Thủy

Chức vụ: GĐ HTX SC, CB-TT nấm Nhì Tây

5 Huỳnh Đức Viên
Ông Huỳnh Đức Viên

Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

6 Lưu Hoàng Ân
Ông Lưu Hoàng Ân

Chức vụ: UVBTV, CN UBKT Huyện uỷ, Trưởng ban PC

7 Đỗ Văn Pháp
Ông Đỗ Văn Pháp

Chức vụ: Phó ban Pháp chế

8 Nguyễn Văn Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

9 Trần Thị Hằng
Bà Trần Thị Hằng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

10 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: PBT Huyện ủy, CT UBND huyện

11 Hoàng Văn Hùng
Ông Hoàng Văn Hùng

Chức vụ: UVBTV Huyên ủy, PCT UBND huyện

12 Huỳnh Đức Viên
Ông Huỳnh Đức Viên

Chức vụ: UVBTV, PCT HĐND huyện

13 Huỳnh Hữu Cường
Ông Huỳnh Hữu Cường

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban DV, CT UBMTTQVN huyện

14 Lưu Hoàng Ân
Ông Lưu Hoàng Ân

Chức vụ: UVBTV, CN UBKT Huyện ủy

15 Trần Quốc Trí
Ông Trần Quốc Trí

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

16 Bùi Hồng Tình
Ông Bùi Hồng Tình

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Công an huyện

17 Nguyễn Văn Tiển
Ông Nguyễn Văn Tiển

Chức vụ: UVBTV, CHT BCH Quân sự huyện

18 Trần Thị Thu Huyền
Bà Trần Thị Thu Huyền

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ thị trấn Tân Bình

19 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

20 Hoàng Văn Hùng
Ông Hoàng Văn Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện