Ủy ban nhân dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

2 Hoàng Văn Hùng
Ông Hoàng Văn Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

3 Nguyễn Ngọc Hoàng Việt
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

4 Nguyễn Phước Niên
Ông Nguyễn Phước Niên

Chức vụ: Chánh Văn phòng

5 Bùi Hồng Tình
Ông Bùi Hồng Tình

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

6 Nguyễn Văn Tiển
Ông Nguyễn Văn Tiển

Chức vụ: CHT BCH Quân sự huyện

7 Trần Thọ
Ông Trần Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng KT&HT

8 Huỳnh Cư
Ông Huỳnh Cư

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH huyện

9 Võ Văn Khởi
Ông Võ Văn Khởi

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

10 Phạm Văn Rực
Ông Phạm Văn Rực

Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT

11 Lê Văn Ngọc
Ông Lê Văn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

12 Nguyễn Thanh Hùng
Ông Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ: Trởng phòng TN&MT

13 Nguyễn Tấn Nghiệp
Ông Nguyễn Tấn Nghiệp

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

14 Lương Văn Hào
Ông Lương Văn Hào

Chức vụ: Trưởng phòng LĐ-TB&XH

15 Đặng Ngọc Sô
Ông Đặng Ngọc Sô

Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện

16 Nguyễn Hồng Sơn
Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT