Xã Quế Lưu


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Ngọc Mỹ
Ông Trần Ngọc Mỹ

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

2 Lê Thị Thúy Hằng
Bà Lê Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

3 Bùi Thị Bích Hạnh
Bà Bùi Thị Bích Hạnh

Chức vụ:  PBT - Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Thị Minh Hải
Bà Nguyễn Thị Minh Hải

Chức vụ: Phó CHủ tịch HĐND

5 Lê Văn Tuấn
Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Đỗ Quang Cửu
Ông Đỗ Quang Cửu

Chức vụ: CC VP-TK