Xã Hiệp Thuận


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tăng Văn Chiến
Ông Tăng Văn Chiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

2 Trần Thị Ánh Tuyết
Bà Trần Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: PBT Thường trực Đảng ủy

3 Mai Tấn Lựu
Bà Mai Tấn Lựu

Chức vụ: PBT - Chủ tịch UBND

4 Lê Thị Kim Bông
Bà Lê Thị Kim Bông

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Ngô Văn Tịnh
Ông Ngô Văn Tịnh

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND

6 Nguyễn Văn Bình
Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: CC VP-TK

7 Mai Thúy Hằng
Bà Mai Thúy Hằng

Chức vụ:  CC VP-TK