Xã Bình Lâm


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn Hòa
Ông Nguyễn Tấn Hòa

Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

2 Trần Văn Sâm
Ông Trần Văn Sâm

Chức vụ: PBT Thường trực Đảng ủy

3 Nguyễn Hữu Sơn
Ông Nguyễn Hữu Sơn

Chức vụ: PBT, Chủ tịch UBND

4 Trần Thị Hà
Bà Trần Thị Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Ngô Ngọc Khánh
Ông Ngô Ngọc Khánh

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND

6 Trần Đoàn Minh Hiệp
Ông Trần Đoàn Minh Hiệp

Chức vụ: PCT UBND

7 Nguyễn Đình Chiến
Ông Nguyễn Đình Chiến

Chức vụ: CC VP-TK