Thị trấn Tân Bình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Thu Huyền
Bà Trần Thị Thu Huyền

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn

2 Đặng Văn Tiến
Ông Đặng Văn Tiến

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

3 Nguyễn Thị Lượng
Bà Nguyễn Thị Lượng

Chức vụ: Phó Bí thư - CT UBND

4 Trần Văn Lợi
Ông Trần Văn Lợi

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Đỗ Duy Tân
Ông Đỗ Duy Tân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Lê Ngọc Huân
Ông Lê Ngọc Huân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Đặng Thị Thu Nga
Bà Đặng Thị Thu Nga

Chức vụ: CC VP-TK