Hội đồng nhân dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn Hòa
Ông Nguyễn Tấn Hòa

Chức vụ: BT Đảng ủy - CT HĐND xã Bình Lâm

2 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: PBT, CT UBND huyện

3 Nguyễn Tấn Nghiệp
Ông Nguyễn Tấn Nghiệp

Chức vụ: Trưởng phòng NN-PTNT huyện

4 Nguyễn Thị Minh Thủy
Bà Nguyễn Thị Minh Thủy

Chức vụ: GĐ HTX SC, CB-TT nấm Nhì Tây

5 Huỳnh Đức Viên
Ông Huỳnh Đức Viên

Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

6 Lưu Hoàng Ân
Ông Lưu Hoàng Ân

Chức vụ: UVBTV, CN UBKT Huyện uỷ, Trưởng ban PC

7 Đỗ Văn Pháp
Ông Đỗ Văn Pháp

Chức vụ: Phó ban Pháp chế

8 Nguyễn Văn Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ, CT HĐND huyện

9 Huỳnh Đức Viên
Ông Huỳnh Đức Viên

Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10 Hồ Xuân Hai
Ông Hồ Xuân Hai

Chức vụ:  Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

11 Đoàn Thị Mỹ Phúc
Bà Đoàn Thị Mỹ Phúc

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Bình Sơn

12 Phan Đình Thông
Ông Phan Đình Thông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Thăng Phước

13 Huỳnh Hữu Cường
Ông Huỳnh Hữu Cường

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện

14 Phạm Thị Như Lan
Bà Phạm Thị Như Lan

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân huyện

15 Nguyễn Mậu Hẹn
Ông Nguyễn Mậu Hẹn

Chức vụ: BT Đảng ủy, CT HĐND xã Quế Thọ

16 Hoàng Văn Hùng
Ông Hoàng Văn Hùng

Chức vụ: UVBTV, PCT UBND huyện

17 Đặng Thị Ngọc Lan
Bà Đặng Thị Ngọc Lan

Chức vụ: BT Đoàn TNCS HCM huyện

18 Nguyễn Văn Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: BT Huyện ủy - CT HĐND huyện

19 Nguyễn Văn Quốc Việt
Ông Nguyễn Văn Quốc Việt

Chức vụ: CTV BCH Quân sự huyện

20 Trần Quốc Trí
Ông Trần Quốc Trí

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ