Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

2 Trần Thị Hằng
Bà Trần Thị Hằng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: PBT Huyện ủy, CT UBND huyện

4 Hoàng Văn Hùng
Ông Hoàng Văn Hùng

Chức vụ: UVBTV Huyên ủy, PCT UBND huyện

5 Huỳnh Đức Viên
Ông Huỳnh Đức Viên

Chức vụ: UVBTV, PCT HĐND huyện

6 Huỳnh Hữu Cường
Ông Huỳnh Hữu Cường

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban DV, CT UBMTTQVN huyện

7 Lưu Hoàng Ân
Ông Lưu Hoàng Ân

Chức vụ: UVBTV, CN UBKT Huyện ủy

8 Trần Quốc Trí
Ông Trần Quốc Trí

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

9 Bùi Hồng Tình
Ông Bùi Hồng Tình

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Công an huyện

10 Nguyễn Văn Tiển
Ông Nguyễn Văn Tiển

Chức vụ: UVBTV, CHT BCH Quân sự huyện

11 Trần Thị Thu Huyền
Bà Trần Thị Thu Huyền

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ thị trấn Tân Bình