Tìm kiếm

Tìm thấy 8 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Kết luận thanh tra việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Quy chế làm việc, bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức 2024
2 Kết luận số 47/KL-TTH ngày 06/02/2024 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về kết luận thanh tra đột xuất Dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh 2024
3 Kết luận TTĐX công tác tổ chức, thực hiện đấu giá QSD đất; việc thu, chi TC liên quan đến quá trình đấu giá và làm hồ sơ cấp giấy CNQSD đất của ông Đỗ Viết Ba cư trú tại thôn Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức 2023
4 Kết luận thanh tra về việc thanh tra các hoạt động thu, chi tài chính tại UBND xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức 2023
5 Kết luận số 242/KL-TTH ngày 26/12/2023 của Thanh tra huyện về Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Bình Sơn giai đoạn 2015-2022 2023
6 Kết luận thanh tra số 221/KT-TTH ngày 05/12/2023 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường TH&THCS Nguyễn Trãi huyện Hiệp Đức 2023
7 Kết luận thanh tra số 213/KT-TTH ngày 22/11/2023 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường TH&THCS Lê Hồng Phong huyện Hiệp Đức 2023
8 Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức giai đoạn 2021 - 2022 2023