Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Xã Hiệp Hòa


XÃ HIỆP HÒA
0235 2 213 141


 TT HỌ TÊN  CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC 
 1

 Phạm Văn Luân

 Bí thư - Chủ tịch HĐND
 ĐT:
0982 883 447
 Email: 

 2

 Nguyễn Văn Nhàn

 Phó Bí thư
 ĐT:
0973 172 512
 Email:

 3

 Lương Phước Nghĩa

 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND
 ĐT:
0984 473 245
 Email:

 4

 Nguyễn Hồng Sơn

 Phó Chủ tịch HĐND
 ĐT:
0977 090 057
 Email:

5

 Huỳnh Thị Quế

 Phó Chủ tịch UBND
 ĐT:
01692 766 474
 Email:

 6

 Hà Thị Bích Hòa

 CC ĐC-XD
 ĐT: 0963 989 034
 Email: 

 7

 Trịnh Thị Diễm Thương

 CC VP-TT
 ĐT: 01675 363 945
 Email: 

 8
 Phạm Văn Kha  CC VP-TK
 ĐT: 01658 153 702
 Email: khahh@ymail.com