Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ

Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; ngày 06/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Theo đó:

1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (quy định tại các điểm a, c, d khoản 1 Điều 8 và các điểm a, c, d khoản 1 Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND):

a. Tốt nghiệp đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Đối với công chức sinh sau năm 1975 trở đi khi bổ nhiệm lần đầu phải tốt nghiệp đại học chuyên môn hệ chính quy và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên môn hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học và có năng lực thực tiễn, có uy tín, có triển vọng phát triển tốt thì do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ có liên quan.

c. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

d. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Bãi bỏ nội dung: “Trường hợp công chức do yêu cầu công việc chưa được cơ quan, đơn vị bố trí đi học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác và thực sự cần thiết thì thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện có thể xem xét, bổ nhiệm công chức, giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, UBND cấp huyện; sau đó bố trí cho công chức đó đi học để bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Điều này chỉ áp dụng đến ngày 31/12/2015” (quy định tại Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2018. Các nội dung khác quy định tại Quyế t định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

Tác giả: Ly Dung

Nguồn tin: Cổng TTĐT HĐPBGDPL Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Thông báo

Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG TƯ PHÁP
Địa chỉ: Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập