Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH
Liên kết web

Các phòng ban


VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

HỒ NGỌC ANH  HUV, CHÁNH VĂN PHÒNG 
ĐT: 0510 3 603 186
EMAIL: ngocanhhdqn@gmail.com

HUỲNH THỊ MAI HIỀN           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐT:  0967 696 064
EMAIL: maihienvpubhd@gmail.com
   NGUYỄN THÀNH LIÊM PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐT: 0963 267 515
EMAIL: thanhliemk22.kpt.dn@gmail.com
   ĐỖ VĂN PHÁP PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐT: 0913515 494
Email: phapquebinh@gmail.com

 VÕ THỊ LOAN PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐT: 0983 794134
Email:                                                          

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
Website: noivu.hiepduc.quangnam.gov.vnVÕ VĂN KHỞI  HUV, TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0982 106 474
EMAIL: khoihiepthuan@gmail.com
  LÊ THANH LUẬN PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0986 054 757
EMAIL: luanhiepduc@gmail.com
  NGUYỄN VĂN NGA               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0914 452 728
Email:

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Website: hiepduc.quangnam.gov.vn/ptckh


   HUỲNH CƯ HUV, TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0935 230 737
EMAIL: khtchiepduc@gmail.com
   HỒ THANH PHƯƠNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0985 400 916
EMAIL: phuongtckh86@gmail.com
   NGUYỄN THỊ THU GIANG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 
EMAIL:

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
Website: hiepduc.quangnam.gov.vn/phongktht

  TRẦN THỌ                           TRƯỞNG PHÒNG 
ĐT: 0982 586 181
EMAIL: thokt181@gmail.com
   ĐẶNG NGỌC SỔ P. TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 
EMAIL:
   
     

PHÒNG TƯ PHÁP
Website: hiepduc.quangnam.gov.vn/phongtuphap


   LÊ VĂN NGỌC                   TRƯỞNG PHÒNG 
ĐT: 0983 683 813
EMAIL: lengoctphd@gmail.com
 
     

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Website: hiepduc.quangnam.gov.vn/phongnnptntNGUYỄN TẤN NGHIỆP            
P. TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0982 342 252
Email: 
  NGUYỄN TẤN PHÁT           
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT:
Email: 
  TRẦN VĂN ĐỀ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT:
Email:
     

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Website:  hiepduc.quangnam.gov.vn/pvhvttNGUYỄN PHƯỚC NIÊN        
TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0914 725 161
Email: 
VÕ VĂN DŨNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0982 343 014
Email:
     
     
     

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Website: pgdhiepduc.edu.vn


PHẠM VĂN RỰC 
TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0235 3 603 224
Email: 

NGÔ NGỌC QUỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0396 591 702
Email:

HUỲNH THỊ KIM THẢO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0972 248 642
Email:
   NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0935 558 739
Email:
     
     

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Website: hiepduc.quangnam.gov.vn/phongldtbxh

  HUỲNH LÂN
TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0986 801 127
Email:

TRẦN ANH ĐỨC                 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
ĐT: 0905 927 417
Email:

PHAN NHƯ SƠN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 0982 850 318
Email:
     
     

     
     
     
     
     


Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập