Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Ủy ban nhân dân


CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND, THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

 Họ tên  Chức vụ, đơn vị công tác

   

 Hoàng Văn Hùng  Q. Chủ tịch UBND huyện
 ĐT: 0235 3 602 979
 Email: hunghv6@quangnam.gov.vn

 Nguyễn Ngọc Hoàng Việt    Phó Chủ tịch UBND huyện
 ĐT: 0982 777 125
 Email: vietnnh@quangnam.gov.vn
     
     THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

 Bùi Hồng Tình Trưởng Công an huyện
ĐT: 0989 443 455
Email: 

 Nguyễn Văn Tiển CHT BCH Quân sự huyện
ĐT: 0973 252 729
Email: 

 
   Trần Thọ
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
ĐT: 0982 586 181
Email: thot3@quangnam.gov.vn


 Thái Thị Tường Vân Chánh Thanh tra huyện
ĐT: 0914 434 676
Email: vanttt7@quangnam.gov.vn

 Huỳnh Cư Trưởng phòng TC-KH 
ĐT: 0235 3 603 288 - 0935 230 737
Email: cuh@quangnam.gov.vn

 Võ Văn Khởi Trưởng phòng Nội vụ 
ĐT: 0982 106 474
Email: khoivv1@quangnam.gov.vn

 Phạm Văn Rực Trưởng phòng GD&ĐT
ĐT: 0914 090 903
Email: rucpv@quangnam.gov.vn

 Lê Văn Ngọc Trưởng phòng Tư pháp
ĐT: 0983 683 813
Email: ngoclv2@quangnam.gov.vn

 Nguyễn Phước Niên Trưởng phòng VH&TT
ĐT: 0914 725 161
Email: niennp@quangnam.gov.vn
   Huỳnh Lân Trưởng phòng LĐ-TB&XH
ĐT: 0986 801 127
Email: lanh@quangnam.gov.vn

 Nguyễn Thanh Hùng Trưởng phòng TN&MT
ĐT: 0905 265 546
Email: hungnt9@quangnam.gov.vn

 Nguyễn Tấn Nghiệp Trưởng phòng NN&PTNT
ĐT: 0914 155 767
Email: nghiepnt@quangnam.gov.vn
     

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập