Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XHLiên kết web

Chi tiết tin

Thông báo xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020 của UBND huyện Hiệp Đức

Lượt xem: 286

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét chuyển

1. Đối tượng

- Là cán bộ cấp xã theo quy định tại Khoản 2, Điều 61, Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 61 Luật Cán bộ, công chức.

- Trường hợp là công chức cấp xã thì phải có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn).

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Người có đủ các điều kiện sau được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí cần tuyển dụng;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan, đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng công chức cần tuyển ứng với vị trí việc làm

TT

Cơ quan đăng ký chỉ tiêu xét chuyển

Số lượng chỉ tiêu cần xét chuyển

Vị trí cần tuyển

(Chuyên viên: 01.003)

Yêu cầu trình độ chuyên môn tối thiểu ứng với vị trí việc làm

Mô tả vị trí việc làm

1

Phòng TN và MT

1

Quản lý đất đai

ĐH Quản lý đất đai

Tham mưu quản lý nhà nước về đất đai; tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ về đất đai

2

Phòng LĐ-TB và XH

1

Thực hiện chính sách người có công

ĐH Công tác xã hội, QTKD

Tham mưu, phụ trách lĩnh vực người có công

3

Phòng VH và TT

1

Quản lý văn hóa và gia đình

ĐH Hành chính, Kinh tế, quản lý văn hóa

Tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, một số nhiệm vụ khác…

4

Văn phòng HĐND và UBND

2

Hành chính tổng hợp

ĐH QTKD tổng quát

Tham mưu, tổng hợp khối văn hóa – xã hội

Hành chính một cửa

ĐH Luật

Tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận 01 cửa huyện

5

Phòng Tư pháp

1

Hành chính tư pháp

ĐH Luật

Công tác hộ tịch, chứng thực; hướng dẫn chuyên môn cho cấp xã…

6

Phòng NN và PTNT

1

Quản lý về lâm nghiệp

ĐH Lâm nghiệp

Thực hiện công tác lâm nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại

7

Phòng GD và ĐT

1

Theo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

ĐH Luật

Tham mưu, theo dõi phổ cập giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, một số nhiệm vụ khác

TỔNG CỘNG

8

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm (03 bộ):

1. Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức cấp huyện (ghi rõ thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chức vụ, đơn vị công tác, ngạch/bậc lương hiện hưởng, ngày vào Đảng …).

2. Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã.

3. Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008, có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đề nghị xét chuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ xét chuyển.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

5. Bản sao các Quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức (chuẩn y kết quả bầu cử cán bộ), điều động, biệt phái, nâng lương gần nhất và bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội.

6. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xét chuyển.

7. Hồ sơ dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì kích thước 250 x 340 x 5 mm; ghi rõ thông tin.

IV. Hình thức và nội dung xét chuyển

1. Hình thức xét chuyển:

- Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức phỏng vấn theo hệ thống câu hỏi do Hội đồng kiểm tra, sát hạch chuẩn bị.

2. Nội dung xét chuyển:

- Kiến thức chung về công vụ công chức, về chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn dự kiến bố trí (Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật cán bộ, công chức; Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BNV; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm: Luật chuyên ngành, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của ngành và văn bản của UBND tỉnh, huyện.

3. Lệ phí xét tuyển: 500 000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 01/7/2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

2. Thời gian tổ chức sát hạch: Dự kiến ngày 02/7/2020.

              3. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức, khu Hành chính UBND huyện Hiệp Đức, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

(Nguồn: Trích Thông báo số: 241/TB-UBND ngày 19/5/2020 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập