Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, chương trình công tác quý IV, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10 năm 2015

Lượt xem: 7684

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2015

I. KINH TẾ

1. Về nông, lâm nghiệp

- Vụ Đông Xuân 2014-2015, năng suất lúa bình quân 50,73tạ/ha, đạt 96,8%KH, vụ Hè Thu ước năng suất đạt 50,54 tạ/ha, ước tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 13.289,31 tấn, đạt 97,71%KH, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2015. Triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kiểm tra sửa chữa hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Về chăn nuôi, tổng đàn trâu 3.807 con, đạt 102,06%KH; tổng đàn bò 10.642 con, đạt 97,63%KH, trong đó bò lai 8.381 con (chiếm 78,75% so với tổng đàn); tổng đàn lợn 15.122 con, đạt 131,5%KH. Triển khai mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm tập trung. Thực hiện khá tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm([1]).

Về KTV, KTTT, cao su tiểu điền, đã khảo sát chọn hộ đầu tư phát triển vườn điểm được 35/50 vườn KH;công nhận 01 trang trại. Hỗ trợ theo các cơ chế về phát triển cây cao su số tiền 427,045 triệu đồng; theo Quyết định 33 số tiền 82,890 triệu đồng, đạt 20,4% KH; theo Quyết định 35 số tiền 357 triệu đồng, đạt 93,9%KH.

- Hoàn thành quyết toán dự án trồng rừng WB3; bàn giao dự án rừng trồng KFW6 cho xã quản lý. Xây dựng phương án QLBVR, PCCCR năm 2015. Khảo sát lập Đề án tiền khả thi đối với dự án KFW9. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 16.890 m3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 57 trường hợp vi phạm Luật BV&PTR. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện CTHĐ số 01-CTHĐ/HU ngày 11/10/2010 của Huyện ủy về thực hiện NQ số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tăng cường biện pháp QL, BV&PTR”.

    2. CN-TTCN, thương mi - dch v, qun lý th trường

- Về CN-TTCN, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để đầu tư xây dựng nhà máy. Hoàn thành và gửi tỉnh các thủ tục thành lập các CCN Tân An, Quế Thọ, Quế Thọ 2 và xin bổ sung CCN Quế Thọ 3. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 65,522 tỷ đồng (CĐ 2010), đạt 50,06%KH, giảm 29,83% so với cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch KH&CN và khuyến công năm 2015, giải ngân nguồn khuyến công được 35 triệu (13%KH). Sản lượng điện thương phẩm 8.704.135 kWh ([2]).

- Về TM, DV, xét cấp giấy ĐKKD được 78 trường hợp. Kiểm tra 518/554 cơ sở SXKD, phát hiện, nhắc nhở 27 cơ sở có dấu hiệu vi phạm, xử phạt hành chính 01 cơ sở, số tiền 03 triệu đồng. Các HTX, THT trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả nhưng quy mô hoạt động nhỏ lẻ, khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Tổ chức hội chợ, tham gia Hội chợ Khuyến mãi - Xuân Quảng Nam và phối hợp tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Hiệp Đức. Cho phép đặt Văn phòng công chứng tư trên địa bàn huyện.

    3. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị văn minh. Ưu tiên nguồn lực xây dựng 3 xã điểm đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015([3]). Hoàn thành việc rà soát, lập kế hoạch  đầu tư XDCB năm 2016 đối với 03 xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Sơn (giai đoạn 2016-2020). Phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn ở các xã Quế Bình, Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa. Nguồn vốn ĐTPT, đã giải ngân 4,265 tỷ, đạt 30,9% KH; nguồn vốn sự nghiệp đã giải ngân được 211,250 triệu, đạt 21,96%KH. Tổ chức thẩm tra và phối hợp với BCĐ tỉnh thẩm định kết quả các tiêu chí NTM 03 xã điểm.

   Tập trung chỉnh trang đô thị, làm mới hệ thống panô, áp phích, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh tuyến đường nội thị Tân An. Ban hành quy chế quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân An. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 31/12/2010 của Huyện ủy “về xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh”.

4. Tài nguyên và môi trường

Thực hiện công tác giao đất, cấp giấy GCN QSDĐ, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, cấp GCNQSDĐ lần đầu đúng quy định([4]). Điều chỉnh, bổ sung công tác tổng rà soát đất lâm nghiệp. Triển khai kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh nên không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Hướng dẫn xã Quế Lưu, Hiệp Thuận triển khai thực hiện tốt phương án thu gom rác thải nông thôn theo Đề án của UBND tỉnh. Phối hợp thực hiện khá tốt công tác thu gom rác thải và xử lý rác thải. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015.

5. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Tiếp tục quản lý thực hiện tốt các quy hoạch đã phê duyệt và quy hoạch điều chỉnh chung thị trấn Tân An. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2015 là 89,161 tỷ/114 công trình. Đã khởi công mới 40/44 công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 21 công trình. Thực hiện chương trình BTH GTNT năm 2015 được 13,032 km. Tổ chức khánh thành Đền Liệt sĩ (giai đoạn 1,2) với tổng vốn 23 tỷ đồng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Đến nay đã quyết toán 47 công trình, giải ngân XDCB đạt 64%KH. Cấp phép xây dựng nhà ở cho nhân dân được 26 trường hợp.

    6. Về tài chính, tín dụng

Tổng thu ngân sách nhà nước 257.982 triệu đồng, đạt 124,4 % so với DT tỉnh giao và đạt 123,7% so với NQ, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: thu phát sinh kinh tế: 15.974 triệu đồng, đạt 86,5% so với DT tỉnh giao và đạt 81,6% so với NQ. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 238.675 triệu đồng, đạt 115,3% so với DT tỉnh giao, đạt 114,7% so với NQ, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2014. Thực hiện tốt việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng giá trị 792,801 triệu đồng/19 hộ dân và 02 tổ chức. Thu quỹ BTTE 176,12 triệu đồng, đạt 81,55% KH; quỹ ĐƠĐN 460,64 triệu đồng, đạt 97,3% KH; huy động xây dựng Đền Liệt sĩ được 436,396 triệu đồng, đạt 10,99% KH; quỹ BTĐB 207,33 triệu đồng, đạt 42,45%KH. Tổng dư nợ NHCSXH huyện 202,962 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Tổng dư nợ NHgNN-PTNT 151 tỷ đồng (nợ quá hạn 0,16%).

7. Công tác ngoại vụ, quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 13 lượt đoàn/29 lượt người nước ngoài đến thăm làm việc (giảm 06 lượt đoàn/27 lượt  người so với cùng kỳ) 83 người nước ngoài đến lưu trú, 14 Việt Kiều về thăm thân. Về nguồn vốn tài trợ PCPNN, đã tiếp nhận được 111 triệu đồng (gồm: Tổ chức Vietkids 44  triệu, Tổ chức DAY 49 triệu, Tổ chức APEDA 17 triệu) để hỗ trợ cho học sinh nghèo và người khuyết tật. Tiếp tục duy trì tốt Chương trình tài chính vi mô do tổ chức TNTG tài trợ với số tiền 6,2 tỉ đồng/1.096 hộ vay.

8. Thống kê

Hoàn thành niên giám thống kê 2014; điều tra diện tích, năng suất các loại cây trồng nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014-2015, điều tra định kỳ và chuyên đề khác. Phối hợp chuẩn bị tốt các chỉ số phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và hướng dẫn các xã, thị trấn phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cố định 2010 và giá trị thực tế.

II. VĂN HÓA -XÃ HỘI

1. Về giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Kết quả tổng kết năm học 2014-2015, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 99,8% và THPT 96,6%. Có 168 em thi đỗ ĐH nguyện vọng 1 năm đầu, đạt 36,8% tổng số học sinh dự thi ([5]). Tổng kết hoạt động của Trung tâm HTCĐ và công tác PCGD năm 2014. Duy trì kết quả đạt chuẩn PCGD ở các bậc học. Ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016, Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Tổng kết hoạt động hè năm 2015; sắp xếp, bố trí đội ngũ CC,VC ngành giáo dục và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tham mưu HĐND huyện sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/HĐND về phê duyệt Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020. Trung tâm GDTX-HN-DN duy trì tốt công tác đào tạo nghề và phối hợp với các Trường Đại học mở được 2 lớp Đại học với 97 học viên tham gia. Huy động quỹ KH-KT được 262 triệu.

2. Công tác KCB cho nhân dân được duy trì hiệu quả; tiếp tục đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh gắn với thực hiện tốt công tác VSMT, nên không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Hoàn thành chiến dịch tiêm sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQ 46 về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới". Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 3 công trình vệ sinh ([6]). Vận động hiến máu tình nguyện năm 2015, đạt 147,7%KH.

3. Công tác DS,GĐ&TE, phối hợp với tỉnh tổ chức điểm Lễ phát động chiến dịch truyền thông SKSS/KHHGĐ năm 2015. Tổng các biện pháp tránh thai đạt 93,2% KH năm. Thực hiện tốt phong trào đăng ký xây dựng mô hình câu lạc bộ, thôn, khối phố, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 13,8%, giảm 1% so cùng kỳ. Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm (2005-2015) thực hiện NQ 47 về công tác DS-KHHGĐ và Chỉ thị 49 về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Duy trì tốt mô hình xã phù hợp với trẻ em; trên 95% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin… Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD về cân nặng 11,34% (giảm 0,86% so với 2014), về chiều cao 18,43% (giảm 1,83%).  

4. VH-TT, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, VHVN, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.... Tổ chức tốt Ngày Hội thể thao 3 xã vùng cao gắn với kỷ niệm 55 năm khởi nghĩa Làng Ông Tía. Phối hợp tổ chức thành công giải cầu lông, giải bóng đá CN,VC,LĐ; giải bóng đá vô địch và liên hoan thôn, khối phố văn hóa, tộc họ, gia đình văn hóa năm 2015. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 03-CT/HU ngày 16/12/2010 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Hướng dẫn các xã thành lập Trung tâm VH-TT. Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá. Triển khai Đề án ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính huyện Hiệp Đức giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020. Hoàn thành nâng cấp cổng thông tin điện tử và triển khai sử dụng phần mềm Q.office. Công tác thư viện, bảo tồn, bảo tàng được duy trì; các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được trùng tu đưa vào quản lý, bảo vệ; phục vụ gần 3.000 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn.

5. Hoạt động truyền thanh, truyền hình không ngừng đầu tư trang bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là đã tổ chức tốt việc tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2015- 2020. Duy trì tốt các chuyên mục phát thanh, truyền hình.

6. Công tác chính sách xã hội tập trung chỉ đạo tích cực, đã thẩm định và đề nghị tỉnh giải quyết được 218/287 hồ sơ hưởng chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng, nâng tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng lên 1.231 trường hợp. Triển khai kế hoạch nhận phụng dưỡng 13 Mẹ VNAH chưa được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng. Trong tịp Tết, ngày TBLS (27/7) đã tiếp và cấp phát đầy quà của TW, huyện cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội([7]). Triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho NCCCM theo Quyết định 22 cho 57 hộ/1.960 triệu và lập danh sách đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng lũ theo Quyết định 48. Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, chi trả đầy đủ chế độ cho  các đối tượng được hưởng. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 02-CTHĐ/HU ngày 20/10/2010 của Huyện ủy về “giảm nghèo miền núi”. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo 23,26%, hộ cận nghèo 16,26% và triển khai KH điều tra hộ nghèo năm 2015.

7. Công tác BHXH, thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hoàn tất việc chốt sổ theo quy định; đã cấp miễn phí 13.433 thẻ BHYT cho người nghèo và cận nghèo. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN  bắt buộc 29.980 triệu đồng, đạt 67% KH. Tổng chi các chế độ BHXH 16.062 triệu đồng.

8. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách dân tộc, miền núi và các chương trình, dự án lồng ghép phát triển KT-XH vùng ĐBKK, vùng cao với tổng kinh phí 15.960 triệu đồng (QĐ 33: 4.000 triệu, QĐ 102: 1.370 triệu, QĐ 755: 490 triệu, QĐ 135: 10.100 triệu). Triển khai TĐC tại thôn 6 xã Phước Trà cho 34 hộ dân. Tổ chức hội nghị Già làng, những người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng 45 suất quà nhân dịp lễ, tết, trị giá 22,5 triệu đồng.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP cấp huyện, xã đúng thời gian quy định. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng, KH tác chiến, dân quân, quân lực. Xây dựng LLDQTV đạt 100% chỉ tiêu. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, hội thi, hội thao, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương vào ngạch dự bị. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015 đạt 100% chỉ tiêu (70/70 TN). Công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm quản lý tốt vũ khí đạn dược từ huyện đến cơ sở.

2. Thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, kỷ niệm và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Về TTATXH xảy ra 16 vụ - 08 đối tượng (tăng 01 vụ - giảm 06 đối tượng); xảy ra 05 vụ TNGT, làm chết 04 người (tăng 02 vụ, 01 người chết); chết nước 03 vụ/03 người (tăng 01 người chết). Công tác điều tra, bắt giam giữ đúng người, đúng tội, qua điều tra đã kịp thời thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại; tỷ lệ điều tra phá án chung đạt 90,9% (10/11 vụ), án chưa rõ thủ phạm 87,5%. Tăng cường tuần tra KSGT, phát hiện xử phạt 736 trường hợp vi phạm với số tiền 587 triệu đồng. Thực hiện Đề án "Khu dân cư tự quản về ANTT", Đề án ‘Xây dựng xã, thị trấn không có ma túy giai đoạn 2012-2015’’; Đề án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố”. Tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò người có uy tín trong ĐBDTTS giai đoạn 2015-2020”.

3. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo được duy trì tốt, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp và không có điểm nóng xảy ra. Đã tiếp 284 lượt người, cấp huyện 237 lượt, cấp xã 47 lượt và nhận 146 đơn thư phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (cấp huyện 67 đơn, cấp xã 79 đơn).Đã giải quyết xong 06 đơn khiếu nại theo thẩm quyền, 01 đơn tố cáo và 136 đơn kiến nghị. Hoàn thành 02 cuộc thanh tra thủ trưởng trong việc thi hành Luật và 2/3 cuộc thanh tra hành chính; qua thanh tra đề nghị thu hồi nộp NSNN 64,42 triệu đồng, chấn chỉnh không thu hồi số tiền 392,4 triệu đồng, đề nghị chi trả tiền phụ cấp công vụ cho công chức 4,4 triệu và kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có sai phạm.

4. Công tác tư pháp, triển khai tuyên truyền các luật mới được Quốc hội ban hành và hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự. Thực hiện tốt "Ngày pháp luật"; giải quyết kịp thời việc đăng ký hộ tịch, chứng thực. Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2015. Tổng kết và trao thưởng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013”. Công tác hòa giải đạt 85% vụ việc. Tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho 86 trường hợp. 

5. Công tác thi hành án, tổng số việc phải thi hành 175 việc (tăng 11 việc so với cùng kỳ), trong đó 164 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 154 việc, đạt 97,73%. Về tiền đã thi hành được 137.565.000 đồng, đạt 90,50% số tiền có điều kiện thi hành.

6. Công tác xây dựng chính quyền, phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện khóa VI và phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2015-2020. Củng cố lại một số chức danh HĐND, UBND và đội ngũ CB, CC, VC một số cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, bổ nhiệm ngạch, kỷ luật công chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng quy định; tổ chức xét đặc cách viên chức sự nghiệp GD&ĐT. Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND với UBMTTQVN huyện. Tiếp nhận  TT GDTX-HN&DN từ tỉnh về huyện và bàn giao TTPTQĐ, Văn phòng ĐKQSD Đ từ huyện về tỉnh quản lý. Duy trì hiệu quả công tác CCHC, quy trình QLCL ISO 9001:2008. Triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo và hướng dẫn các Hội xã hội đại hội hết nhiệm kỳ đúng quy định.

Tổng kết 5 năm điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014, công tác TĐ-KT năm 2014 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước BMVNAH cho 32 Mẹ (lũy kế 319 Mẹ), đến nay có 09 xã, 14 cá nhân được Nhà nước truy tặng danh hiệu AHLLVTND.

Tóm lại, trong 9 tháng đầu năm 2015, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo vừa khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra và phối hợp tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

- Trên lĩnh vực kinh tế, KTV, KTTT, cao su tiểu điền ít phát triển; huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng Đền Liệt sĩ chưa mạnh; giải ngân một số nguồn vốn còn chậm, nhất là vốn CT MTQG XDNTM hợp phần PTSX. Các HTX chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã còn chậm. Giải ngân nguồn vốn sự nghiệp của một số ngành chậm. Triển khai đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung chậm; xử lý hệ thống thoát nước đường trục chính nội thị Tân An chưa kịp thời.

- Quản lý đô thị chưa nghiêm; còn 04 công trình mới chưa khởi công([8]), tỷ lệ giải ngân vốn XDCB còn thấp; GPMB một số công trình XDCB còn chậm. Một số xã việc quản lý đất đai, cát, sỏi còn lỏng lẻo; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng chưa được ngăn chặn kịp thời, nhất là rừng dự án KFW6 ở Thăng Phước và rừng phòng hộ ở xã Phước Trà, Phước Gia; đã xảy ra 01 vụ cháy rừng (giáp ranh giữa Quế Bình - Quế Lưu) với diện tích 72.273m2; việc buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra, công tác quản lý chưa chặt chẽ. Khai thác nguồn thu còn thấp. Chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho đồng bào 3 xã vùng cao.

- Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục chưa đồng đều, giáo dục mũi nhọn chưa cao, tỷ lệ học sinh bỏ học còn nhiều, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân chưa chặt chẽ. Hoạt động của TT HTCĐ chưa hiệu quả.

- Công tác quản lý điều hành ở một số ngành, xã chưa chặt chẽ. Trách nhiệm công vụ của một bộ phận CB,CC,VC chưa phát huy.Việc triển khai thực hiện các chương trình, báo cáo, đề án, kết luận của huyện ở một số ngành, xã, thị trấn còn chậm và thiếu đồng bộ, việc triển khai thực hiện công tác CCHC còn nhiều bất cập.

- Công tác trực SSCĐ ở một số xã, ngành chưa nghiêm. Tai tệ nạn, ATGT vẫn còn xảy ra. Phong trào TDBVANTQ ở một số nơi thiếu vững chắc.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2015

I. KINH TẾ 

    1. Tổng kết năm nông nghiệp 2015, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2016 và vụ Đông Xuân 2015-2016. Ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất và kiểm tra, kiểm soát an toàn dịch bệnh; chú trọng xây dựng các mô hình mới có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn để sản xuất nông - lâm nghiệp theo NĐ 210 của Chính phủ. Sơ kết việc thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện về sản xuất, chăn nuôi và tổng kết Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND huyện về phát triển KTV, KTTT trên địa bàn huyện đến năm 2015. Ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoàn thành dứt điểm xây dựng lò giết mổ tập trung.

2. Đẩy mạnh xây dựng NTM, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 3 xã Quế Thọ, Quế Bình, Bình Lâm và hoàn thành thẩm tra bộ tiêu chí NTM trình tỉnh xem xét thẩm định công nhận 03 xã đạt chuẩn NTM năm 2015; các xã còn lại đạt từ 5 tiêu chí trở lên. Tiếp tục đầu tư xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh. Thực hiện tốt Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND huyện. Tổng kết 05 năm thực hiện CTMTQG XD NTM giai đoạn 2010-2015.

3. Thực hiện tốt phương án PCTT&TTKN, an toàn điện,  PCCCR năm 2015. Tăng cường quản lý các hồ chứa nước trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt Phương án TĐC thôn 6, Phước Trà và vận động di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lỡ, nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn miễn bù thủy lợi phí và quyết toán đúng quy định.

4. Đẩy mạnh trồng rừng, khảo sát chọn hộ dân, vị trí trồng thử nghiệm giống keo lai Úc. Tăng cường các biện pháp mạnh về QLBVR, PCCCR, quản lý 3 loại rừng và kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp phá rừng phòng hộ, rừng dự án, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, động vật hoang dã trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt ở 03 xã vùng cao. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND  ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh.

5. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, TM-DV&DL và chương trình khuyến công, phấn đấu đạt giá trị CN-TTCN theo NQ đề ra. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Mở rộng và chuyển đổi các HTX theo Luật Hợp tác xã mới. Tạo điều kiện các DN (Công ty CP Gỗ Quảng Nam, Công ty Giao Thương Quảng Xưa) hoàn thành XDCB đi vào hoạt động cuối quý IV/2015. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm những vụ vi phạm. Củng cố nâng cao chất lượng quản lý các chợ và hoàn thành đưa vào hoạt động chợ Việt An trước tháng 12/2015.

6. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, CQSDĐ, cấp GCNQSDĐ lần đầu cho nhân dân, đặc biệt 03 xã vùng cao và 30 hộ dân khu tái định cư tại thôn 6, Phước Trà của năm 2010. Giải quyết kịp thời những hạn chế qua tổng kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, địa giới hành chính, về tài nguyên, khoáng sản và môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 2015 gửi Sở TN&MT tỉnh thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020; rà soát, điều chỉnh bảng giá các loại đất theo Luật Đất đai và lập kế hoạch SDĐ năm 2016 đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh khai thác quỹ đất ở các xã, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả CTMTQG về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức sơ kết Đề án thu gom rác thải nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.

7. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý các quy hoạch được duyệt. Tập trung GPMB để khởi công công trình chào mừng 30 năm thành lập huyện([9]). Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm nhằm phục vụ cho công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới và triển khai khởi công mới một số công trình còn lại. Tập trung quyết toán và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình XDCB, CTMTQG XDNTM. Thực hiện tốt quy chế về quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, Quy chế quản lý tải trọng đường giao thông. Tổng kết Nghị quyết số 64/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện về phát triển BTH GTNT trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015.

8. Rà soát đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KH KT-XH năm 2015. Khai thác mạnh các nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán. Lập KH KT-XH, dự toán thu chi ngân sách, XDCB năm 2016 và hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các ngành, các xã, thị trấn trước 31/12/2015. Thẩm tra, trình phê duyệt các dự án hạng mục công trình năm 2016 của tất cả các nguồn vốn trước 31/10/2015. Hoàn thành thu các loại quỹ và tiếp tục huy động đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ theo NQ HĐND huyện. Hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Về giáo dục, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển giáo dục, nhiệm vụ năm học 2015-2016 và ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục. Duy trì bền vững kết quả PCGD ở các cấp học. Tập trung xây dựng và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND ngày 05/6/2013 về Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2013-2020. Ban hành Đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2015-2020. Duy trì tốt hoạt động ở các trung tâm HTCĐ.

2. Duy trì, nâng cao chất lượng KCB. Thực hiện tốt các chương trình YTQG, phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh dịch nguy hiểm. Hoàn thành thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tăng cường quản lý hành nghề YDTN. Tổng kết Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND huyện về thực hiện Đề án thực hiện cuộc vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011- 2015.

3. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về dân số, các hoạt động chào mừng Ngày Dân số Việt Nam. Tăng cường vai trò của gia đình trong BV,CSGDTE và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tiếp tục xây dựng và kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em năm 2015.

4. Tập trung tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH theo hướng XDNTM, đô thị văn minh; hoàn thành việc kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2015. Ban hành Kế hoạch xây dựng thiết chế văn hóa và tiếp tục hướng dẫn các xã thành lập Trung tâm VH-TT. Tăng cường quản lý các dịch vụ văn hoá, phát triển các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Tiếp tục tập huấn phần mềm điều hành công việc (Q.office) cho CB, CC huyện, xã. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (1986-2016).

5. Thực hiện tốt chương trình đưa thông tin về cơ sở. Thường xuyên nâng cấp, sửa chữa thiết bị và duy trì tiếp phát sóng các kênh truyền thanh, truyền hình.

    6. Tiếp tục rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho NCC; giải quyết kịp thời, chi trả đầy đủ chế độ chính sách xã hội. Thực hiện tốt hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 22 và Quyết định 48. Tổ chức kiểm tra thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2015. Hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 và xây dựng kế hoạch giảm hộ nghèo, cận nghèo 2016. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 288-KL/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác giảm nghèo.

7. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, …. theo các dự án chương trình giảm nghèo bền vững, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong huyện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 3-5% so với năm 2014.

III. AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tiếp tục thực hiện CTHĐ của Huyện ủy (khoá VI) “về xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc”; CTHĐ thực hiện Nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Xây dựng đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Chuẩn bị khám tuyển NVQS năm 2016.

2. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược an ninh quốc gia và triển khai đồng bộ các biện pháp ổn định tình hình ANTT từ huyện đến cơ sở. Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự ATXH, ATGT. Thực hiện tốt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, bài trừ tệ nạn xã hội. Tổ chức tuần tra kiểm soát ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hoàn thành phân loại tổ, hộ an toàn về ANTT. Ban hành Đề án “nâng cao năng lực cho người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS”.

3. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoàn thành thanh tra theo kế hoạch và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của các đơn vị liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền các luật mới ban hành và thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, hòa giải, thi hành án. Thực hiện tốt việc tự kiểm tra, kiểm tra VPQPPL theo thẩm quyền.

4. Củng cố sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, biên chế; thống kê chất lượng đội ngũ CB,CC thuộc diện quản lý và kê khai tài sản, lấy phiếu tín nhiệm, xếp loại CBCC theo quy định. Thành lập BQL chợ Việt An. Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC và mở rộng hệ thống quy trình ISO 9001:2008. Quản lý tốt hoạt động của các Hội xã hội và tôn giáo. Chấm điểm, xếp loại phong trào thi đua năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016.

C. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 10/2015

1. Chuẩn bị tổng kết năm nông nghiệp 2015 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016. Từng cấp, từng ngành, từng hộ chuẩn bị tốt việc ứng phó và  khắc phục hậu quả khi có bão lũ xảy ra.

2. Tăng cường QLBVR, kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và tiếp tục quản lý, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Điều chỉnh, bổ sung để hoàn thành công tác tổng kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp. Lập KH SDĐ năm 2016 và làm việc với Sở TN&MT để trình UBND tỉnh phê duyệt KH SDĐ 2015.

3. Hoàn thành việc thẩm tra bộ tiêu chí XD NTM ở 03 xã Quế Bình, Bình Lâm, Quế Thọ trình UBND tỉnh thẩm định cộng nhận hoàn thành NTM. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ XDCB của các công trình để hoàn thiện các tiêu chí NTM.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch KT-XH cơ bản còn lại của năm 2015. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách và hoàn thành dứt điểm chỉ tiêu thuế, quỹ, các loại phí năm 2015, nhất là quản lý tốt nguồn thu phát sinh trên địa bàn, thu KTQĐ, XDCSHT. Chuẩn bị nội dung để xây dựng KH KT-XH, dự toán ngân sách, XDCB năm 2016. Thẩm định các dự án, hạng mục công trình của tất cả các nguồn vốn trước ngày 31/10/2015.

5. Đẩy nhanh tiến độ thi công và lập các hồ sơ quyết toán các công trình XDCB và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Hoàn thành quyết toán vốn BTH GTNT năm 2015; hỗ trợ sửa chữa một số tuyến đường bị xuống cấp trước mùa mưa và quản lý tốt việc lưu thông của các phương tiện xe cơ giới trong mùa mưa. Hoàn thành sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý đô thị.

6. Tổ chức tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015-2016. Kiểm tra đề nghị tỉnh công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD năm 2015. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND huyện. Ban hành Đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2015-2020.

7. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Hoàn thành chiến dịch SKSS/KHHGĐ  năm 2015. Tổng kết Nghị quyết 79/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện về thực hiện Đề án cuộc vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011- 2015.

    8. Tập trung tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Kiểm tra công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thôn, khối phố, xã văn hóa năm 2015. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện kỷ niệm 30 thành lập huyện (1986-2016).

    9. Giải quyết hồ sơ và chi trả kịp thời các loại chế độ chính sách xã hội. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho NCCCM. Hoàn thành điều tra cung lao động và tiếp tục điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Kiểm tra công nhận xã phù hợp với trẻ em năm 2015. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế luận 288-KL/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác giảm nghèo.

10. Duy trì chế độ trực SSCĐ, bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn huyện. Hoàn thành phân loại tổ, hộ an toàn về ANTT năm 2015.

11. Tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC của công dân kịp thời, đúng luật, hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành; rà soát hệ thống văn bản; thực hiện tốt việc chứng thực, hộ tịch, hòa giải, thi hành án.

12. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng CB, CC. Triển khai mở rộng quy trình  hệ thống ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động cổng thông tin điện tử huyện. Thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế theo NĐ 108 của Chính phủ. Thực hiện tốt CCHC, quy chế dân chủ, văn hóa công sở.

13. Các ngành liên quan chuẩn bị nội dung đề án, báo cáo để trình UBND huyện thông qua theo Chương trình công tác năm của UBND huyện đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, CTCT quý IV, nhiệm vụ tháng 10 năm 2015, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt./.

(Nguồn: trích báo cáo số 193/BC-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập