Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Tình hình công tác quý I, chương trình công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2015

Lượt xem: 5545

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUÝ I-2015

I. KINH TẾ

1. Nông nghiệp

Vụ Đông Xuân 2014-2015, diện tích lúa gieo sạ đạt 100% KH (1353/1353ha). Đến nay, diện tích lúa trổ 234,7 ha, sâu bệnh có phát sinh rải rác, nhất là bệnh đạo ôn và chuột cắn phá gây hại trên cây lúa (diện tích thiệt hại là 54,75 ha), huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác KN-KL, phòng, trừ kịp thời không để lây lan ra diện rộng và tăng cường kiểm tra sửa chữa hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, từ ngày 24-27/3/2015, do ảnh hưởng của mưa lớn,  nên gây thiệt hại về cây lúa, hoa màu, ước diện tích lúa ngập 261 ha, cây màu 97 ha, 1 con trâu bị chết và một số đoạn đường giao thông, thủy lợi bị sạt lở…

Về chăn nuôi, thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh nên không có dịch bệnh xảy ra và nhất là đã chủ động phòng chống rét cho trâu, bò nên bảo đảm người dân sử dụng các sản phẩm từ gia súc, gia cầm bình thường, đồng thời, triển khai công tác tiêm phòng vụ Đông Xuân, LMLM  Trong dịp Tết, nhân dân đã giết mổ hơn 17.800 con gia cầm và gần 3.700 con lợn để phục vụ Tết, sau Tết đã chỉ đạo khôi phục lại đàn gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện tốt công tác phối tinh bò, đến nay cấp phát được 615 liều tinh.

 2. Lâm nghiệp

 Tổ chức thống kê lại tình hình phát triển KTV có hiệu quả và tiếp tục đầu tư KTV, kinh tế trang trại theo Quyết định 11 của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 15 trường hợp vi phạm mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với khối lượng 9,896 m3 gỗ xẻ và 31,005 m3 gỗ tròn, tạm giữ 03 phương tiện ôtô, thu nộp ngân sách nhà nước 198.315.950 đồng. Tham mưu Huyện ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chương trình hành động số 01-CTHĐ/HU ngày 11/10/2010 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Cao su tiểu điền, triển khai kế hoạch trồng cao su năm 2015. Hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn thực hiện Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 24/5/2013; Quyết định 405/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND huyện để hỗ trợ lãi suất tiền vay và hỗ trợ sau đầu tư cho nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho nhân dân và kiểm tra tình hình sinh trưởng, sâu bệnh gây hại trên cây cao su.

3. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện và QLTT

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư tại các CCN trên địa bàn huyện. Triển khai KH phát triển CN-TTCN năm 2015. Giá trị SXCN quý I ước đạt 22,995 tỷ đồng (giá thực tế). Triển khai kế hoạch sử dụng kinh phí KH&CN và hoàn thành các thủ tục hồ sơ để tiến hành xét chọn đề tài KH&CN trong năm 2015.

Về TM, DV và du lịch, quản lý chặt chẽ giá bán tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh, các chợ trên địa bàn, góp phần bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã tiến hành kiểm tra 554 cơ sở sản xuất kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện và nhắc nhở 15 cơ sở vi phạm. Hỗ trợ 23 triệu đồng cho các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ Khuyến mãi - Xuân Quảng Nam năm 2015. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Về điện, hoàn thành thi công đóng điện đúng tiến độ. Tiến hành sửa chữa, lắp đặt bóng điện chiếu sáng công cộng nội thị Tân An, Việt An và trung tâm một số xã bảo đảm phục vụ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, phối hợp với ngành Điện lực giải quyết một số vướng mắc để trong quá trình triển khai Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn - phần mở rộng tỉnh Quảng Nam.

4. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị

Chỉ đạo 03 xã điểm tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt các tiêu chí còn lại để công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015. Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn ở các xã Quế Bình, Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa. Ban hành Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 về thực hiện Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND huyện về quy định tỷ lệ đối ứng từ ngân sách huyện cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác trên địa bàn huyện.

Làm mới hệ thống panô, áp phích, đèn led trên tuyến đường thị trấn và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến đường nội thị Tân An.  Tham mưu Huyện ủy Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 31/12/2010 của Huyện ủy “về xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh”.

5. Tài nguyên - Môi trường

Thực hiện tốt công tác giao đất, cấp GCN QSD đất, đã giao đất ở để xây dựng cho 02 trường hợp/400 m2, cấp GCN QSDĐ ở (cấp đổi, cấp lại, cấp đổi do tách thửa và cấp mới) cho 82 trường hợp/65.083,25m2, cấp GCN QSDĐ lâm nghiệp cho 07 trường hợp/94.139,4m2, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 32 trường hợp/ 99.598,9m2, chuyển mục đích sử dụng đất cho 02 trường hợp/300m2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh nên không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Hướng dẫn UBND xã Quế Lưu và Hiệp Thuận triển khai thực hiện tốt phương án thu gom rác thải nông thôn theo Đề án của UBND tỉnh. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam xây dựng kế hoạch thu gom rác thải đảm bảo thu gom hết rác thải phát sinh, tạo môi trường cảnh quang xanh, sạch, đẹp. Triển khai thực hiện việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện.

Kiểm kê, tổng hợp, lập phương án BTTH, GPMB công trình đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Bình Sơn; công trình đường phía Đông cơ quan Quân sự huyện và tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn- phần mở rộng tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định pháp luật.

6. Xây dựng cơ bản

Tập trung thanh, quyết toán các công trình XDCB hoàn thành. Nghiệm thu đưa vào sử dụng đường trục chính nội thị Tân An, đường giao thông nông thôn Bình Lâm-Bình Sơn, Trụ sở xã Quế Lưu và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo KH. Triển khai Chương trình bê tông hóa GTNT theo KH năm 2015. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công các công trình ghi KH vốn năm 2015 như: Đường đến trung tâm xã Bình Sơn, Nhà thi đấu Đa năng, Trụ sở làm việc xã Quế Bình để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

Hệ thống thông tin liên lạc, nước sạch cơ bản bảo đảm phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân. Xét cấp đăng ký kinh doanh cho 14 trường hợp.

7. Tài chính - Kế hoạch, tiền tệ - tín dụng

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện KH KT-XH năm 2015. Đến nay tổng thu ngân sách nhà nước 89.634 triệu đồng, đạt 43% so với DT tỉnh giao, đạt 42% so với NQ HĐND huyện. Trong đó, thu phát sinh kinh tế: 4.263 triệu đồng, đạt 23% so với DT tỉnh giao, đạt 21% so với NQ HĐND huyện. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 75.490 triệu đồng, đạt 36,5% so với DT tỉnh giao, đạt 36,3% so với NQ HĐND huyện. Tiến hành phân rã các nguồn vốn sự nghiệp năm 2015 để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhìn chung, công tác điều hành thu, chi ngân sách và hoạt động tiền tệ-tín dụng bảo đảm, đúng theo quy định, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 11, 13 của Chính phủ, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xét cấp đăng ký kinh doanh cho 14 trường hợp. Chuẩn bị nội dung báo cáo giải trình các chỉ tiêu KT-XH phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

Ngân hàng, Kho bạc bảo đảm cung ứng đủ lượng tiền mặt phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng NN-PTNT 162 tỷ, trong đó tiền gửi không kỳ hạn 28 tỷ, tiền gửi có kỳ hạn 134 tỷ. Tổng dư nợ 117 tỷ, trong đó nợ quá hạn 0,94%. Ngân hàng CSXH tổ chức giải ngân 7.450 triệu đồng cho 337 lượt hộ vay. Nâng tổng dư nợ đến nay là 196.377 triệu đồng, trong đó cho vay hộ nghèo 65.258 triệu; cho vay hộ cận nghèo 12.898 triệu; cho vay GQVL 3.904 triệu; cho vay HSSV 24.207 triệu; vay trồng rừng dự án WB3 55.925 triệu; cho vay nước sạch và vệ sinh MTNT 10.890 triệu đồng; cho vay hộ xuất khẩu, kinh doanh vùng khó khăn 15.098 triệu; cho vay làm nhà ở theo Quyết định 167 là 7.310 triệu; cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 887 triệu; không có nợ quá hạn.

8. Thống kê

Tập trung tổng hợp các số liệu về kinh tế-xã hội 5 năm (2010-2015) phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn cách tính giá trị sản xuất theo giá cố định 2010 và giá trị thực tế. Triển khai xây dựng niên giám thống kê năm 2014, điều tra chuyên đề về thu nhập. Hoàn thành cuộc điều tra diện tích nông nghiệp năm 2014 và chuẩn bị điều tra vụ Đông Xuân 2015.

9. Công tác dân tộc, miền núi

Triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc năm 2015: Chương trình 135, Quyết định 755, Quyết định 33, Quyết định 102, chính sách cấp vở không thu tiền cho học sinh tiểu học vùng ĐBKK năm học 2015-2016… Tổ chức hội nghị Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng 45 suất quà nhân dịp tết Nguyên đán, tổng trị giá 36 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH miền núi và vùng đồng bào DTTS. Đề nghị tỉnh công nhận danh sách người có uy tín năm 2015.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Tập trung các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng ở các cấp học. Sơ kết học kỳ I và triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2014-2015. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016. Kiểm tra xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện công tác kiểm định giáo dục. Quản lý tốt học sinh trong Tết và chỉ đạo huy động học sinh ra lớp sau Tết. Tổng kết công tác PCGD-XMC và hoạt động Trung tâm HTCĐ. Triển khai quy hoạch mặt bằng xây dựng trường MG Bình Minh và MNMN; xây dựng Đề án xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2015-2020. Phối hợp với Trường Đại học Huế mở lớp Đại học kinh tế nông nghiệp tại huyện (hệ vừa học vừa làm), có 61 học viên tham gia. 

2. Về Y tế

Duy trì tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết đã bố trí y, bác sĩ trực và chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc để phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời những ca bệnh. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch lây qua đường tiêu hóa và tăng cường kiểm tra VSATTP, nên không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi và thực hiện tốt việc KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/7/1955-27/2/2015). Tổng kết công tác y tế năm 2014 và chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện NQ 46 về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Dân số, gia đình và trẻ em

Phối hợp với tỉnh tổ chức điểm lễ phát động chiến dịch truyền thông SKSS/KHHGĐ năm 2015. Triển khai chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 1. Hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ 47 về công tác DSKHHGĐ. Phát động phong trào đăng ký xây dựng mô hình câu lạc bộ, thôn, khối phố, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên. Triển khai kế hoạch bình đẳng giới năm 2015 và các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc. Ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em và quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hiệp Đức.

4. Văn hóa, thông tin, truyền thông

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng, đón Xuân Ất Mùi 2015, kỷ niệm 29 năm ngày thành lập huyện và chào mừng Đại hội Đảng các cấp đợt 1… Trưng bày Báo Xuân và tổ chức Hội thi văn hóa thể thao 3 xã vùng cao gắn với kỷ niệm 55 năm khởi nghĩa Làng Ông Tía. Phối hợp tổ chức Võ đài giao lưu với các huyện trong và ngoài tỉnh. Tổng kết phong trào TD ĐKXD ĐSVH năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 03-CT/HU ngày 16/12/2010 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư “về chống sự xâm nhập của các sản phảm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.  Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, công cộng, internet, các điểm bán sách báo, băng đĩa…, nhất là trong dịp Tết.

Về du lịch, phục vụ gần 700 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn. Công tác thư viện, xuất bản sách, bảo tồn, bảo tàng được duy trì. Các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được rà soát lập danh mục trùng tu, xây dựng đưa vào quản lý, bảo vệ.

5. Hoạt động truyền thanh, truyền hình

Hoạt động TT-TH tăng cường xây dựng các chương trình phục vụ chào đón năm mới trên sóng truyền thanh - truyền hình huyện và gửi đăng trên Báo, Đài tỉnh với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”; xây dựng phim tư liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Quế Bình, Quế Thọ. Tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống dây loa phát thanh, truyền hình và bảo đảm tổ chức tốt việc tiếp phát sóng các kênh truyền hình phục vụ cho nhân dân.

6. Chính sách xã hội

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương, phụ cấp, trợ cấp cho đối tượng chính sách. Tổ chức thăm, tặng quà của các cấp cho các gia đình chính sách trong dịp tết với số tiền 1.377 triệu (TW 446,6 triệu; tỉnh 880,9 triệu; huyện 51,9 triệu); cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 40 triệu đồng và hỗ trợ 35 tấn gạo cho người nghèo và cận nghèo. Các cơ quan, đơn vị thăm và tặng quà cho thôn nghèo 20 triệu. Kiểm tra, rà soát danh sách hỗ trợ làm nhà ở cho NCCCM theo Quyết định 22 và triển khai khảo sát lập danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng lũ theo Quyết định 48 được 217 nhà. Hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014, kết quả tỷ lệ hộ nghèo 23,26%, hộ cận nghèo 16,26%. Tham mưu nội dung sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 02-CTHĐ/HU ngày 20/10/2010 của Huyện ủy về “giảm nghèo miền núi”. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về VSATLĐ-PCCN năm 2015.

7. Công tác BHXH, thực hiện tốt việc cấp, quản lý sổ BHXH và chi đúng, chi đủ các chế độ cho các đối tượng được hưởng.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn ở các khu vực trọng yếu và bảo vệ an toàn trước, trong và sau Tết. Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 đúng KH. Xây dựng Kế hoạch tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2015. Tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định. Tham mưu các lớp tập huấn ở tỉnh và tổ chức huấn luyện ở huyện bảo đảm theo quy định. Xây dựng kế hoạch khảo sát, quy tập mộ liệt sĩ năm 2015. Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành DQTV.

2. Tình hình ANCT được giữ vững, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 01 đoàn (04) người nước ngoài đến khảo sát, làm việc tại địa phương; có 33 người nước ngoài đến đăng ký lưu trú, có 05 Việt kiều về thăm thân, đón Tết. Về trật tự ATXH, xảy ra 04 vụ, trong đó: trộm cắp tài sản 03 vụ, cố ý gây thương tích 01 vụ (03 đối tượng). Tai tệ nạn xã hội xảy ra 01 vụ TNGT đường bộ, làm chết 01 người chết; 01 vụ đình công của công nhân Công ty cổ phần may Hiệp Đức. Tăng cường tuần tra kiểm soát,TT ATGT, phát hiện và lập biên bản 301 trường hợp vi phạm, tạm giữ 35 mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 03 trường hợp, phạt tiền 240,7 triệu đồng. Phát động phong trào TDBVANTQ năm 2015, tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Khu dân cư tự quản về ANTT”.

3. Triển khai công tác tư pháp năm 2015. Tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện, cấp xã ban hành trong năm 2014. Triển khai tuyên truyền các luật mới được Quốc hội ban hành và tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 2013. Thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải, thi hành án.

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư KN,TC được duy trì. Trong quý, đã tiếp 124 lượt người, tiếp nhận 38 đơn, trong đó 01 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại, 33 đơn kiến nghị, phản ánh, nội dung chủ yếu về đất đai và chế độ chính sách. Đến nay, đã giải quyết xong 01 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại, 01 đơn khiếu nại đang xem xét giải quyết. Triển khai các cuộc thanh tra năm 2015 theo kế hoạch.

5. Công tác xây dựng chính quyền, phối hợp chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ VIII, Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn. Hoàn thành phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng ngạch, nâng lương và giải quyết chế độ nghỉ hưu cho các đối tượng. Nhận bàn giao và củng cố nhân sự đối với TTGDTX-HN&DN; củng cố nhân sự BQL chợ huyện Hiệp Đức. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 500, sơ tuyển học viên khóa IV. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế năm 2015 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.  Thực hiện tốt Chỉ thị 22 của UBND tỉnh, Quy chế văn hóa công sở. Hoàn thành công tác đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2014 và ban hành kế hoạch CCHC 2015. Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015; tổ chức tập huấn phần mềm điều hành công việc (Q.office); duy trì và mở rộng hệ thống ISO 9001-2008. Hoàn thành xét thi đua  năm 2014. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo, văn thư, lưu trữ.

Tóm lại, mặc dù có những khó khăn nhất định, song UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QPAN trong quý I năm 2015. Lĩnh vực nông nghiệp, tuy xảy ra dịch bệnh ở cây trồng nhưng huyện đã chỉ đạo phòng, chống kịp thời, bảo đảm phát triển sản xuất. Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, các chế độ chính sách chi trả kịp thời, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, mừng Đảng, đón xuân bảo đảm an toàn, lành mạnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tình hình ANCT, TTATXH ổn định. Tuy nhiên, công tác rà soát đất lâm nghiệp còn chậm; tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, TTATXH, tai tệ nạn, ATGT vẫn còn xảy ra; một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của HĐND, UBND huyện còn chậm.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II-2015

1. Kinh tế

- Tập trung thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu vụ Đông Xuân. Điều tra năng suất, sản lượng các loại cây trồng và tổ chức sơ kết vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, bảo đảm lịch thời vụ và cơ cấu giống, chú trọng áp dụng các mô hình: phân viên dúi sâu, SRI, sạ hàng,.... Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, điều tiết nước hợp lý bảo đảm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.  Tổ chức phúc tra công tác phối tinh nhân tạo bò đợt 1 năm 2015. Triển khai tiêm phòng cúm gia cầm, tiêm phòng gia súc, con vật nuôi (chó, mèo…) và tiếp tục kiểm soát dịch bệnh ở vật nuôi, không để tái phát, lây lan ra diện rộng. Xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh.

- Tập trung xây dựng vườn điểm và tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTV, KTTT; khuyến khích hỗ trợ nhân dân trồng cao su tiểu điền, đầu tư các mô hình điểm để nhân ra diện rộng. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC tại thôn 6, Phước Trà và các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn. Tổng kết Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đến năm 2015.

- Xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TU ngày 24/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 về việc hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo 03 xã điểm huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt các tiêu chí còn lại để công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

- Tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô. Tiếp tục trồng rừng năm 2015 theo các dự án và trồng rừng do nhân dân đầu tư.

- Thực hiện tốt việc giao đất, cấp GCNQSD đất ở, đất lâm nghiệp. Kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm Luật Đất đai, khai thác khoáng sản trái phép và gây ô nhiễm môi trường. Giải quyết kịp thời vướng mắc về lĩnh vực đất đai để triển khai thi công đường lên Đền Liệt sĩ. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động NS và VSMT, ngày môi trường thế giới. Lập, đề nghị tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án theo đúng quy định. Khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2014 và hoàn thành kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Thống nhất chủ trương và cho phép các xã, thị trấn có nhu cầu khai thác cát, sỏi phục vụ BTH GTNT năm 2015. Làm việc với UBND tỉnh để xin chủ trương thu hồi đất đường phía Đông cơ quan Quân sự huyện.

- Đôn đốc các ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch KT-XH năm 2015. Tăng cường quản lý thu thuế, thu-chi ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện và đôn đốc thu đóng góp XDCSHT. Hoàn thành thu các loại quỹ trước ngày 30-6-2015. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11, 13 của Chính phủ. Quản lý đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB chuyển tiếp, gắn biển và khởi công các công trình ghi KH vốn năm 2015 như: Nhà thi đấu Đa năng, Trụ sở làm việc xã Quế Bình để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và nghiệm thu quyết toán các công trình hoàn thành.

- Triển khai thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng. Quản lý chặt chẽ về kiến trúc, môi trường đô thị và cấp phép xây dựng. Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình BTH GTNT giai đoạn 2010-2015 và hoàn thành kế hoạch BTH GTNT năm 2015. Theo dõi, quản lý tốt hoạt động vận tải ở các bến xe. Xây dựng Đề án quản lý quy hoạch chung thị trấn Tân An và Đề án thành lập BQL chợ Việt An. Điều chỉnh quy hoạch một số điểm khu dân cư trên địa bàn thị trấn Tân An để khai thác quỹ đất.

- CN-TTCN, quản lý tốt hoạt động CCN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng giá trị sản xuất; tiếp tục quy hoạch và thu hút, mời doanh nghiệp đầu tư vào CCN còn lại trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc cho Công ty cổ phần Giao thương Quảng Xưa và Công ty cổ phần gỗ công nghiệp Quảng Nam xây dựng nhà máy được thuận lợi.

- Thương mại, dịch vụ bảo đảm cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân, nhất là các xã vùng cao, vùng ĐBKK. Triển khai KH khuyến công và thực hiện các đề tài KH-CN năm 2015.

- Chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Đẩy mạnh cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, trồng cao su tiểu điền, trồng rừng, phát triển KTV, KTTT, chăn nuôi… Tăng cường thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay.

- Hoàn thành niên giám thống kê 2014. Triển khai công tác thống kê, điều tra theo KH năm 2015. Tiếp tục cập nhật số liệu để hoàn chỉnh báo cáo giải trình KT-XH nhằm phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII .

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, triển khai kịp thời các chương trình, chính sách vùng DTTS; hướng dẫn các xã thực hiện chương trình 135 năm 2015…

2. Văn hóa, xã hội

- Tổ chức thi học kỳ II, xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS, tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015 và triển khai hoạt động hè năm 2015. Kiểm tra trường học, kiểm tra giáo viên theo quy định. Hoàn thành bố trí đội ngũ và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2015-2016; xét thuyên chuyển giáo viên và xét biên chế ngành. Duy trì tốt công tác PCGD và  thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 và thi TNTHPT. Quản lý bảo quản tốt CSVC trường học trong dịp hè. Đẩy mạnh hoạt động ở các trung tâm HTCĐ. Tiếp tục vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Ban hành Đề án xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2015 - 2020.

- Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Ban hành đề án Bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQ 46 về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ năm 2015. Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tổ chức các hoạt động nhân "Ngày gia đình Việt Nam”. Tham mưu BTV Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQ 47 về công tác DSKHHGĐ.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức giải bóng chuyền nông dân “Bông lúa Vàng”. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49 về "xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước". Ban hành Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao thôn, khối phố; xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020”. Tiếp tục sưu tầm, trưng bày hiện vật lịch sử và quản lý tốt KDT Khu V. Quản lý tốt các dịch vụ văn hóa, internet công cộng.

- TT-TH huyện làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020”. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài, tăng cường việc cộng tác tin, bài cho Báo, Đài cấp trên. Thường xuyên duy tu, sửa chữa kịp thời thiết bị ở trạm truyền thanh xã để bảo đảm hoạt động hiệu quả.

- Chính sách xã hội, tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ chính sách cho người có công và chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho các đối tượng. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 22 về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công; hỗ trợ làm nhà ở theo QĐ 48 và khảo sát nhà ở 167 giai đoạn 2. Tham mưu Huyện ủy Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 02-CTHĐ/HU ngày 20/10/2010 của Huyện ủy về “giảm nghèo miền núi. Triển khai điều tra cung - cầu lao động năm 2015. Quản lý, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp BHXH theo KH. Tổ chức các hoạt động nhân "Tháng hành động vì trẻ em", diễn đàn trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi và các hoạt động đỡ đầu trẻ em khó khăn trong học tập.

3. Quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền

- Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các lực lượng theo Nghị định 77/CP, 74/CP của Chính phủ. Tổ chức huấn luyện tại huyện và cử các đối tượng đi huấn luyện ở tỉnh theo quy định. Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam công dân tuổi 17 và hoàn thành đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2015.

- Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT và TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Điều tra, xác minh, xử lý các vụ án còn tồn đọng và mới phát sinh. Tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai các kế hoạch đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 09-CT/HU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

- Duy trì tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tổ chức thanh tra chuyên đề, thanh tra kinh tế, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các công tác PCTN.

- Triển khai tuyên truyền pháp luật cho CB, CC và nhân dân. Tổ chức triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện ban hành. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và hoàn thành cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013". Thực hiện tốt công tác chứng thực, quản lý chặt chẽ hộ tịch. Thực hiện tốt công tác hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự ở cơ sở và thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự.

- Củng cố nhân sự tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương, nâng ngạch theo quy định. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TT GDTX-HNDN huyện. Thực hiện tốt công tác CCHC, QCDC, văn hóa công sở, hệ thống ISO 9001:2008 và phần mềm quản lý công việc Q.office. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2011-2015), tổng kết thi đua năm 2014, phát động thi đua năm 2015 và tổng kết thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp; điều chỉnh Quy chế, tiêu chí thi đua năm 2015. Làm tốt công tác QLNN về tôn giáo.

- Các ngành, các xã chuẩn bị tốt nội dung các đề án, báo cáo để trình HĐND và UBND huyện theo Chương trình công tác năm 2015 đã đề ra. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Hiệp Đức.

C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4-2015

1. Tập trung chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cây trồng và thu hoạch lúa, hoa màu vụ Đông Xuân. Điều tra năng suất các loại cây trồng, sơ kết vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, bảo đảm lịch thời vụ và cơ cấu giống, chú trọng áp dụng các mô hình: phân viên dúi sâu, SRI, sạ hàng,... Đẩy mạnh phối tinh nhân tạo bò. Tăng cường tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và kiểm soát tốt dịch bệnh.

2. Phát triển vườn điểm, trồng cao su tiểu điền và đầu tư các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp để nhân ra diện rộng. Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, điều tiết nước tưới hợp lý bảo đảm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC và các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Kiểm tra và hướng dẫn 03 xã điểm hoàn thành các tiêu chí còn lại nhằm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Đôn đốc các xã còn lại tập trung đầu tư các tiêu chí để công nhận hoàn thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020.      

4. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, và thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô. Thực hiện tốt việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các dự án. Hoàn thành kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường, thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết các vụ vi phạm.

5. Đôn đốc các ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch KT-XH năm 2015. Tăng cường quản lý thu thuế, thu-chi ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện. Tập trung quyết toán ngân sách năm 2014 xong trước ngày 30/4/2015. Tiếp tục quản lý đôn đốc, thi công các công trình XDCB chuyển tiếp và khởi công công trình ghi vốn năm 2015. Triển khai làm đường BTH GTNT năm 2015. Ban hành Đề án thành lập BQL chợ Việt An và Đề án quản lý quy hoạch chung thị trấn Tân An.

6. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học; tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ II và chuẩn bị các điều kiện xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015. Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức kiểm tra trường học, kiểm tra giáo viên. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 và chuẩn bị kế hoạch bố trí sắp xếp đội ngũ năm học 2015-2016. Ban hành Đề án xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2015 - 2020.

7. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQ 46 về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới". Ban hành đề án Bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020. Thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2015.

8. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, chào mừng Đại hội Đảng các cấp đợt 2. Phối hợp tổ chức giải bóng chuyền nông dân “Bông lúa Vàng”. Ban hành Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao thôn, khối phố; xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020”. Không ngừng nâng cao chất lượng tin bài, hoạt động thu phát sóng truyền thanh, truyền hình để phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân.

9. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và chi trả kịp thời các loại chế độ chính sách, xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định 22 về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và Quyết định 48 về hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng lũ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tham mưu Huyện ủy Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 02-CTHĐ/HU ngày 20/10/2010 của Huyện ủy về “giảm nghèo miền núi” và sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 09 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

10. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo KH. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH, TTATGT trên địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng cấp cơ sở. Chuẩn bị nội dung sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 09-CT/HU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác chứng thực, hòa giải, thi hành án. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và hoàn thành cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013". Duy trì tốt lịch tiếp công dân; xử lý, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

12. Tập trung bố trí, sắp xếp kiện toàn đội ngũ CB, CC, VC. Tiếp tục thực hiện Đề án 500 sơ tuyển học viên khóa IV. Thực hiện tốt văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh, công tác CCHC. Tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2011-2015), tổng kết thi đua năm 2014, phát động thi đua năm 2015. Tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu MVNAH.

Trên đây là tình hình công tác quý I, chương trình công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2015, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện tốt./.           

CB (tổng hợp)
Nguồn: Trích Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 31/3/2015 của UBND huyện Hiệp Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập