Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH
Liên kết web

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức kỳ họp thứ 14

Lượt xem: 831

Ngày 09/7/2019 HĐND huyện Hiệp Đức tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và xem xét một số nội dung theo thẩm quyền giải quyết của HĐND

Qua báo cáo cho thấy trong 6 tháng đầu năm mặc dù tình hình KT,XH có nhiều khó khăn nhất định, nhưng dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND, UBND huyện đã phối hợp với mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN đạt kết quả tốt:


Toàn cảnh kỳ họp HĐND huện lần thứ 14

Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, vụ Đông Xuân sản lượng lương thực 8.414,4 tấn, đạt 100,04%KH và bằng 100,98% so với cùng kỳ. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu đạt 93,2% KH; tổng đàn bò hơn 9.550 con, đạt 98,5%KH, trong đó bò lai chiếm 88,24%; chỉ đạo kiên quyết việc phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi nên không lây lan rộng. Tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đã kêu gọi đầu tư và đề nghị tỉnh thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư cho 5 dự án; hiện có 6 dự án sản xuất kinh doanh tại 4 cụm công nghiệp, thu hút hơn 600 lao động. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân đạt 13,18 tiêu chí/xã; riêng xã Bình Sơn đạt 15 tiêu chí; xã Hiệp Hòa đạt 16 tiêu chí. Tổng thu ngân sách nhà nước 374.663 triệu đồng, đạt 90,6% so với dự toán tỉnh giao, đạt 89,6% so với NQ. Trong đó, thu phát sinh kinh tế 20.279 triệu đồng, đạt 90,3% so với DT tỉnh giao, đạt 75,2% so với NQ. Tổng chi ngân sách 257.568 triệu đồng, đạt 63,5% so với dự toán tỉnh giao và đạt 63% so với NQ.

Tổng kết năm học 2018-2019 đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tham gia dự thi học sinh giỏi đạt 155 giải cấp tỉnh và nhiều giải khác về hoạt động phong trào. Duy trì tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; đến nay độ phủ BHYT đạt 88,36% so với tổng dân số, đạt 92,04%KH tỉnh giao. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD về thể nhẹ cân 9,36%,; SDD về chiều cao 15,49%. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 40 của HĐND huyện về khôi phục, bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hóa truyền thống. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ  cho các đối tượng theo quy định; tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ VNAH cho 9 Mẹ; tặng thưởng 13 Huân chương Độc lập hạng Ba; truy tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, an toàn và đảm bảo 100% chỉ tiêu. Tình hình ANCT được giữ vững. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư KN, TC được thực hiện đảm bảo. Đã tiếp 126 lượt người (tăng 08 lượt người so với cùng kỳ, tỷ lệ tăng 6,78%). Tiếp nhận 89 đơn đã giải quyết xong 78, còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Tập trung củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức; thực hiện tốt các giải pháp CCHC,

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế như: việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa có quy hoạch căn bản nên một số lĩnh vực còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành. Tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra nhưng chậm xử lý. Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn còn thấp. Kiểm tra, hướng dẫn xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho người có công có nơi chưa chặt chẽ. Giải quyết phản ảnh, kiến nghị của công dân qua tiếp dân, tiếp xúc cử tri có một số trường hợp còn chậm, nhất là về đất đai, BTHT, TĐC. Công tác quản lý điều hành ở một số ngành, xã chưa nghiêm. Việc củng cố tổ chức bộ máy của huyện và ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

Đối với hoạt động của Thường trực HĐND huyện: Trong 6 tháng đã tổ chức thành công 03 kỳ họp; thông qua 11 Nghị quyết trên các lĩnh vực: Phát triển KT-XH, phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư XDCB và 5 nghị quyết về công tác nhân sự. Các phiên họp định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND được duy trì thường xuyên, đúng thời gian quy định. Triển khai 06 cuộc giám sát chuyên đề về các nội dung: Về thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND, ngày 31/10/2016 về phát triển giao thông nông thôn; về thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; về tình hình thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng; Giám sát việc thực hiện quy hoạch xây dựng Nông thôn mới ở một số xã; Công tác xét xử án dân sự trên địa bàn huyện năm 2017-2018 tại Tòa án nhân dân huyện; Công tác thu, quản lý và sử dụng một số loại quỹ phúc lợi ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2016-2018. Ngoài ra còn giao các Ban HĐND huyện giám sát việc giải quyết đơn thư đối với một số vụ việc nổi cộm, bức xúc, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp HĐND huyện. Bố trí 06 buổi tiếp công dân, tiếp nhận 02 đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai và chuyển UBND huyện xử lý theo thẩm quyền. Các Tổ đại biểu đã phối hợp với các địa phương tổ chức TXCT sau kỳ họp thứ 11 theo đúng quy định. Duy trì thường xuyên nề nếp sinh hoạt, liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Hoạt động giám sát được chú trọng, tập trung giám sát các vấn đề bức xúc tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần quan tâm đó là: Việc giám sát, đôn đốc giải quyết một số kiến nghị của cử tri, ý kiến kiến nghị qua giám sát, kết luận của HĐND có nội dung chưa kịp thời. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của một số Tổ đại biểu HĐND huyện một số nội dung chưa có địa chỉ và thông tin cụ thể, chưa phối hợp với UBND xã xác định thẩm quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của của tri trước khi đề nghị.


Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa, quà cho ông Lê Trung Hoàng, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện


Chủ tịch UBND huyện tặng hoa cho ông Bùi Hồng Tình - Trưởng Công an huyện, được bầu vào Ủy viên UBND huyện

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết: Về bổ sung nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2019; Về điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách và XDCB 6 tháng cuối năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Về Chương trình giám sát của HĐND huyện khóa VII năm 2020.. Về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễm nhiệm chức vụ ủy viên UBND đối với ông Lê Trung Hoàng, chuyển công tác về tỉnh; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND đối với ông Bùi Hồng Tỉnh- Trưởng Công an huyện.

Kỳ họp thứ 14 HĐND đã thành công rất tốt đẹp, HĐND huyện kêu gọi các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019./.

                                                                                          VP

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập