Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH
Liên kết web

Chi tiết tin

Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Hội nghị lần thứ 19

Lượt xem: 729

Ngày 08/7/2019, Huyện ủy Hiệp Đức (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 19, nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 92-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.


Quang cảnh hội nghị

Qua báo cáo cho thấy thời gian qua Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả khá nổi bật; nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng nâng lên. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức; đến nay toàn huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng với 1.910 đảng viên; có 99 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó, có 46 chi bộ thôn, khối phố. Đội ngũ cấp ủy các cấp có trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều chuyển biến theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Hệ thống chính trị được củng cố; sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thể hiện rõ vai trò, năng lực, sức chiến đấu của Đảng; một số chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt theo Nghị quyết đề ra; từng khâu trong công tác cán bộ vẫn còn sai sót, khuyết điểm; việc nghiên cứu Điều lệ Đảng và các văn bản, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng có nơi có việc còn chưa sâu kỹ, chặt chẽ nên lúng túng, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện; một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương trong công tác và sinh hoạt, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, vi phạm phải bị xử lý kỷ luật...

Trong 06 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sát với nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, các giá trị sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Văn hóa, xã hội được chăm lo và có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức, kiện toàn bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; đồng thời, phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 ở cấp xã và các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Lê Văn Dũng đánh giá cao các nội dung trình tại hội nghị, nhất là đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII bảo đảm bám sát các nội dung theo yêu cầu. Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn Đảng bộ huyện tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa VIII đã đề ra. Nhất là tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó, chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm: kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội, chuẩn bị tốt công tác xây dựng các văn kiện, công tác nhân sự, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng trên địa bàn... Đồng thời, tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định số 1276-QĐ/TU, ngày 01/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp Đức nhiệm kỳ 2015-2020 cho Trưởng Công an huyện- Bùi Hồng Tình.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Văn Dũng, phát biểu chỉ đạo

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND- Nguyễn Văn Tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được và sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa VIII, Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

                                                                            Nguyễn Thị Thu Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập