Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Tình nguyện mùa đông về với xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức

Sáng ngày 19/12/2014 Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.

Về thăm căn cứ Phước Trà

Kỷ niệm 39 năm giải phóng quê hương, chúng tôi thực hiện chuyến “về nguồn”, đến với căn cứ Phước Trà (khu 5) đóng trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Trời hầm hập nóng, đường đi lại hư hỏng nhiều đoạn vậy mà...

Thông báo


Tên Video
No records to display.
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Tình nguyện mùa đông về với xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức
Sáng ngày 19/12/2014 Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.
Hồ sơ khoáng sản cát xã Phước Gia, Hiệp Đức
Hồ sơ hoạt động khoáng sản: Thăm dò cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Bà Thiên, thôn 4, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (Công ty Khang Hưng)

  • Xã Phước Gia tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn thanh niên

  • Hội nghị tổng kết cuối năm 2017

  • Tặng quà tết cho người dân tại Phước Gia

  • Tặng quà cho người dân nghèo

  • Tặng quà cho người dân nghèo

  • Tặng quà cho người dân nghèo

  • Tặng quà cho học sinh tại xã Phước Gia